• bezpłatna obsługa; 
 • zaoszczędzony czas;
 • niższe koszty poniesione na składkę ubezpieczeniową; 
 • reprezentujemy interes ubezpieczeniowy Klienta;
 • oferujemy doradztwo w zakresie ubezpieczeń jak również likwidacji szkody; 
 • na życzenie Klienta dokonujemy audytu aktualnych ubezpieczeń;
 • przygotowujemy program ubezpieczeniowy dopasowany do potrzeb Klienta (badamy potrzeby Klienta, badamy ryzyka,  które mogą zaistnieć w związku z prowadzoną działalnością);
 • przedstawiamy program ubezpieczeniowy Klientowi – Klient ma prawo wprowadzić zmiany  do programu;
 • sporządzamy zapytanie ofertowe do zakładów ubezpieczeń (zapytanie dotyczy zakresu ubezpieczenia, wysokości składki itp.), zbieramy oferty z rynku; 
 • przeprowadzamy negocjacje z zakładami ubezpieczeń;  
 • przedstawiamy rekomendację Klientowi – jest to wykaz ofert,  a wśród nich najkorzystniejsze rozwiązanie ubezpieczeniowe - ostatecznego wyboru dokonuje Klient;
 • pośredniczymy w podpisaniu umowy;
 • zarządzamy umowami ubezpieczeniowymi – doradztwo, monitoring płatności składek i rat;
 • oferujemy wsparcie  przy  likwidacji szkód – doradztwo, monitoring. 

Prosimy o zaufanie i zapraszamy  do współpracy