Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym tzn. niezależnym, niepowiązanym z zakładami ubezpieczeń pośrednikiem na rynku. Działamy na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. oraz zezwolenia  nr 1897/13 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 1 300 380 EUR na jedno zdarzenie i 1 924 560 EUR na wszystkie zdarzenia.

 Biuro działa od 1 stycznia 2013 roku, jednak z rynkiem ubezpieczeniowym powiązani jesteśmy od 2005 r.  

Mimo wieloletniego doświadczenia w branży, korzystamy systematycznie ze szkoleń rozwojowych w zakresie produktów ubezpieczeniowych jak również w zakresie zmian w przepisach mających wpływ na rynek ubezpieczeniowy,  aby na profesjonalnym poziomie świadczyć Państwu usługi.

Działamy bezpłatnie w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Zalety skorzystania z usług brokerskich naszego Biura:

  • przeprowadzamy analizę potrzeb Klienta;
  • przygotowujemy kompleksowy program ubezpieczeniowy dopasowany do potrzeb Klienta;
  • przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania dostępne na całym rynku a nie tylko w ramach jednego zakładu – Klient sam decyduje o wyborze oferty;
  • pomagamy również w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • prowadzimy negocjacje w sprawie warunków ubezpieczenia na rzecz Klienta - jednym z naszych celów jest zminimalizowanie kosztów poniesionych przez Klienta na optymalne ubezpieczenie;
  • zapewniamy administrację umów ubezpieczeniowych, przypominamy o terminach płatności składek;
  • pomagamy naszym Klientom przy likwidacji szkód;
  • nie pobieramy za ww. usługi od Klientów opłat - wynagrodzeniem Biura jest tzw. kurtaż, który uzyskujemy z zakładów ubezpieczeniowych.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami oraz jakość oferowanych usług przez nasze Biuro zapewni Państwa firmie optymalną ochronę ubezpieczeniową na najwyższym poziomie,  jak również pozwoli na oszczędność czasu i kosztów.

 

Zapraszamy do współpracy!