Obowiązek informacyjny 

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 r., w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie m.in. zapewnia Państwu większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Państwa prywatność            i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami              i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega polityka prywatności.

 

W związku z powyższym Informujemy, że:          

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Brokerskie z siedzibą w Olsztynie, kod 10-820,                                         przy ul. Gryczanej 10 lok, 2 zwany dalej Administratorem;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zlecenia brokerskiego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa i będą udostępniane jedynie podmiotom (Zakładom Ubezpieczeń) w celu realizacji usługi   - nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej i obsługa zawartych umów ubezpieczenia;
  4. Podanie danych jest niezbędne: do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
  5. Biuro nie udostępnia Państwa danych w celach marketingowych: a jedynie w celu realizacji zawarcia umowy ubezpieczenia;
  6. Posiadacie Państwo prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: współpracy w ramach zawartego pełnomocnictwa, przechowywane będą jednak, przez czas na wykazanie prawidłowości wykonywania obowiązków brokera (Administratora) na rzecz Państwa ubezpieczeń. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.