Przygotowujemy ubezpieczenia dla flot jak i indywidualne.

Pośredniczymy między innymi w niżej wymienionych ubezpieczeniach komunikacyjnych:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - OC 
  • ubezpieczenie Auto casco - AC / KR- kradzież
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - NNW
  • ubezpieczenie Assistance

dodatkowa ochrona:

  • Gwarantowana suma ubezpieczenia
  • ubezpieczenie GAP
  • ubezpieczenie ochrony prawnej