Pośredniczymy m.in. w niżej wymienionych ubezpieczeniach:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • cyber ubezpieczenia
 • ubezpieczenie utraty zysku - BI
 • ubezpieczenia budowlano - montażowe od wszystkich ryzyk CAR/EAR
 • ubezpieczenie mienia w transporcie - cargo
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - obowiązkowe OC, OC z tyt. wykonywanego zawodu, OC władz spółki, OC z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
 • ubezpieczenie rolnicze - OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie maszyn rolniczych