Pośredniczymy w niżej wymienionych ubezpieczeniach:
  • ubezpieczenia grupowe na życie
  • ubezpieczenia grupowe NNW
  • ubezpieczenie  kosztów leczenia za granicą